• γραφούλης

Summer Courses !!

Θερινά μαθήματα 6 εβδομάδων !!

  • Γλώσσα - Μαθηματικά

  • Δημιουργική Γραφή και Ανάγνωση

Έναρξη μαθημάτων Τετάρτη 1 Ιουλίου

Πληροφορίες - εγγραφές από Δευτέρα - Παρασκευή 13:30 - 21:00, τηλ. 28410-24622Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων