«γραφούλης σημαίνει ευτυχισμένες οικογένειες»

 

 

Στο Φροντιστήριο - Κέντρο μελέτης γραφούλης αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την προετοιμασία των μαθητών για τα μαθήματα της επόμενης μέρας.

Χωρίς άγχος τα παιδιά προετοιμάζονται με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτικών για τα μαθήματα του σχολείου.